Velkommen til hjemmesiden for Selskab for Kritisk Samfundsforskning

Selskabet for Kritisk Samfundsforskning er et netværk af unge akademikere og vidensarbejdere, der ønsker at bruge samfundsforskningen til at stille kritiske spørgsmål til det samfund, vi lever i. Vi forsøger at gøre dette ved at levere analyser og oplæg, der udfordrer de herskende strukturer i samfundet og peger på muligheder for at rykke samfundet i en mere lige, demokratisk og bæredygtig retning.

Her på hjemmesiden kan du finde links til alle vores kommentarer og analyser (nogle af dem i udvidede versioner med noter og henvisninger).

Selskabet for Kritisk Samfundsforskning fungerer som en ramme for åben debat og ideudvikling, og de enkelte tekster og analyser er udtryk for de enkelte skribenters holdninger.